Česko svítí modře

Informační a osvětová kampaň

o zvýšení povědomí o autismu.