Dopis zástupců ApPPP a APSPC na MŠMT a MZd k zajištění respirátorů do ŠPZ

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás oslovit touto žádostí jako zástupce státu, kteří jsou zodpovědni za bezpečnostní opatření v oblasti školství v souvislosti s řešením epidemie Covid 19.

Konkrétně se nám jedná o to, aby při plánovaném vybavení škol respirátory nebylo zapomenuto na školská poradenská zařízení - Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogická centra. 

Děkujeme za posouzení našeho požadavku,

Mgr. Soňa Baldrmannová, předsedkyně ApPPP

PaedDr. Petr Petráš, předseda APSPC