Konference "Dobrá praxe"

Informační a poradenské centrum ZU v Plzni Vás srdečně zve na konferenci DOBRÁ PRAXE, která se koná ve dnech 17. a 18.10.2018 v plzeňské Techmania Science Center. Konference si klade za cíl poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností v oblasti podpory ve vzdělávání osob se specifickými potřebami a jejich uplatnitelnosti na trhu práce (viz pozvánka v příloze).