Metodické informaci o diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů v ŠPZ

Vážené kolegyně a kolegové,

v příloze zasíláme vyjádření APSPC k Metodické informaci o diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů v ŠPZ. Vzhledem k tomu, že zmíněná metodická informace bude součástí diskuse na on line poradě vedoucích a ředitelů ŠPZ 21.6., považujeme za důležité vám vyjádření zaslat, abyste měli informaci o obsahu vyjádření a návrhu dalšího postupu při aktualizaci této metodické informace.

Za výkonný výbor

Petr Petráš, předseda APSPC

Zuzana Žampachová, místopředsedkyně APSPC