MŠMT vydává dne 1.2.2016 - Průvodce ředitele společným vzděláváním