Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků