Pozvánka na III. národní odbornou speciálněpedagogickou konferenci

2. a 3.října 2012

se v Praze uskuteční konference Inovace činnosti SPC při posuzování vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením.

V příloze je pozvánka, přihláška na konferenci. Zájemce o účast prosím o samostatné vyplnění přihlášky (ušetříte čas organizátorům konference).