Pracovní setkání "Diagnostika LMP s pomocí metody používání testu WISC III"

V přílohách je k dispozici

pozvánka na pracovní jednání, které se uskuteční 31.8.2012 od 10 hodin na MŠMT v Praze. Vhodné je prostudovat vyjádření ApPP.

Vyjádření prof. Urbánka k dotazů ApPPP oficiálně nezveřejňujeme. Chceme předejít možnému zkreslení informací.

Vyzýváme psychology SPC k účasti na pracovním jednání v Praze. Vaše zkušenosti z praxe, připomínky jsou cenné.