Program odborné konference "Kariérové poradenství u žáků se SVP" - 21.10. - 22.10.2021