Setkání členů výkonného výboru AP SPC s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. K. Valachovou PhD. dne 4. 5. 2016. viz zápis v příloze