Setkání tyflosekce 15.11.2016

Dne 15.11.2016 proběhlo v Praze setkání zástupců SPC pro ZP. Viz zápis z jednání.