Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Informace o aktivitách projektu "Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními". Nositelem projektu je Společnost pro mukopolysacharidosu z Olomouce. Jedná se o projekt zaměřený na speciální vzdělávací potřeby dosud relativně opomíjené skupiny dětí. V projektu vznikla Metodika posuzování SVP u žáků se vzácným onemocněním (bude distribuována dle zájmu na SPC v srpnu a září). Dále vzniká Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním - předpokládá se distribuce v září-říjnu 2012. Popsány jsou tak SVP dětí např. s těmito onemocněními:  Mukopolysacharidosa, Spinální muskulární atrofie, Cystická fibróza, Tourettův syndrom, Rettův syndrom, Syndrom Noaanové, Prader-Wili syndrom, Galaktosemie a další onemocnění.  Pokud máte zájem o zaslání tištěných publikací do Vašeho SPC,  využijte prosím přímo rubriky "poradna" na stránkách projektu.

Více o projektu se dozvíte kliknutím na banner Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními (na titulní stránce web. stránek AP SPC, vpravo dole).