Stanovisko AP SPC

V přílohách najdete žádost veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové Ph.D., reakci AP SPC na šetření, které se týká diskriminace zdravotně postižené žákyně v přístupu ke vzdělávání, rozsahu činnosti asistenta pedagoga.