Stanovisko Asociace pracovníků SPC k aktuálnímu provozu speciálně pedagogických center