Zápis z jednání výkonného výboru AP SPC

10.4.2012 se v Kyjově sešel výkonný výbor AP SPC. V příloze je k nahlédnutí zápis z jednání.