Sekce KV

Petra Hennhoferova

Zdravím diskutující kolegyně a mám dotaz. Prosím o doporučení spec. židle pro 2 a půl leté dítě s diparetickou formou DMO. Dále se chci zeptat na zařízení, které by otáčelo stránky v knize. Víte o něčem takovém?

 

S pozdravem

 

Petra Hennhoferová

13/12/2011
marenka

Milá Peťko, záleží na stupni postižení, postavení trupu. U nás v MŠ používáme u dětí s diparézou běžnou židli pro MŠ, dle potřeby s fixačními kalhotkami od Maxima. U těžšího stupně postižení využíváme dostupné speciální židle.

Zařízení, které otáčí stránky v knize, má ve své prezentaci moje kolegyně Zuzana (viz. historický záznam, video). Promítala jej na setkání ve Žďáře nad Sázavou.

 

Měj se hezky, Maruška Čablová

P.S. Vyzývám i ostatní členy k diskusi. Víc hlav, víc ví :-).

11/01/2012
Věra Blažíčková

Dotaz:

Jedná se mi o rediagnostiku...

Pokud má žák ZŠ praktické již z předchozího vyšetření diag. LMP , ale pouze v popisu výsledků testování , např. "na hranict LMP v určité oblasti" , a v závěru - má jen doporučení přestupu do ZŠ praktické bez jasné formulace - nachází se v pásmu lehké mentální retardace, jak je nyní požadaováno. Je takové vyšetření( konstatování v závěru) dostačující k tomu, aby nebylo nutné okamžitě provádět rediagnostiku ? není tato formulace napadnutelná ČŠI ?

Dále :

Jak je moc závazná pro náš typ školy věta : Ministerstvo však setrvává na dosavadním názoru, že v případě dětí LMP.....je z odborného hlediska na místě konstatovat faktickou potřebu nové diagnostiky s periodou nejvýše 1 roku. ? Vychází toto tvrzení z nějaké právní normy ? Nebo je to jen úvaha, která je na zvážení ŘŠ ?

Téma je velmi citlivé, nic nebude tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Obětmi budou děti ! Následně dojde k postupné likvidaci E-oborů OU...např.

Děkuji.

Mgr. Věra  Blažíčková, ředitelka školy a SPC pro LMP

14/12/2012
marenka

Paní Blažíčková, vidím, že se nám do diskuse nikdo nehlásí, proto si vám dovoluji odpovědět stručně sama (třeba se k nám někdo přidá).

 

K 1. dotazu: Vámi popisovaná formulace je dle mého názoru napadnutelná ČŠI. K diagnostice LMP nestačí jen dílčí výsledky psychologického testování. Naše psycholožka používá v oddůvodněných případech formulaci "reálná úroveň vzdělávacích schopností dívky/chlapce odpovídá pásmu lehkého mentálního postižení." V doporučení k zařazení do ZŠ praktické by mělo školské poradenské zařízení dát jednoznačné stanovisko. Pokud není diagnostikováno LMP, mělo by PPP nebo SPC minimálně zdůraznit přestup dlouhodobou školní neúspěšností, psychickými obtížemi, .... Vhodné je navrhnout vzdělávání dle RVP ZV, IVP. Za svými závěry, doporučeními by si pak měli poradenští pracovníci stát, v případě inspekce je zdůvodnit.

K 2. dotazu: Formulaci MŠMT vnímám jako doporučení. Osobně jsem z mnoha důvodů proti opakované každoroční rediagnostice LMP (stejně tak i STMP, TMP).

 

Marie Čablová, SPC pro MP, TP

04/01/2013
Zuzana Melecká

Milé kolegyně a kolegové,

 

chci se zeptat, jak se vypořádáváte s potřebou nové diagnostiky u žáků s kombinovaným postižením, zařazenými do speciálních škol? Vydáváte odborné podklady na jeden rok? Vedete si evidenci těchto podkladů? Stíháte přešetřovat anebo jenom vydáváte papíry? Ještě se netopíte v moři papírů?

 

... a těšíte se na prázdniny?

:)

06/05/2013
marenka

Milá Zuzko, bohužel se do diskuse nikdo nehlásí. Přestala jsem ji sledovat, proto ta velká časová prodleva. Nebudu přece odpovídat jenom já, necítím se být odborníkem "na všechno".

Novela vyhlášky naštěstí situaci rozumně vyřešila. Do září 2014 každý v SPC dělal co mohl, snažil se naplnit vyhlášku a zároveň nezavalit papíry.

Na prázdniny - dovolenou se snad těší všichni, nejsem výjimkou :-),

Maruška Čablová

 

14/10/2014