Dohoda o mezinárodní spolupráci

Dohoda o mezinárodní spolupráci mezi českou APSPC a slovenskou SSŠLV

Fotokopie dohody o mezinárodní spolupráci mezi českou Asociací pracovníků speciálně pedagogických center a slovenskou Spoločnosťou pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR.