Setkání APSPC pro MP s ministryní Mgr. K. Valachovou Ph.D. dne 21. 1. 2016

Setkání APSPC pro MP s ministryní Mgr. K. Valachovou Ph.D. dne 21. 1. 2016
Setkání APSPC pro MP s ministryní Mgr. K. Valachovou Ph.D. dne 21. 1. 2016