Programové prohlášení

Asociace speciálně pedagogických center České republiky jako samostatné, dobrovolné a nezávislé sdružení reprezentující názory a postoje pracovníků v oblasti poradenství se zaměřením na speciální školství považuje za základní cíl svého působení řešení systémových otázek spojených s funkcí speciálně pedagogických center jako nedílného článku poradenského systému ČR.

Za hlavní směry práce na nadcházející dvouleté období považujeme:

  1. Vybudování pozice APSPC jako plně relevantního partnera orgánů státní správy a samosprávy stejně jako odborných institucí podílejících se na péči o děti a mládež.
  2. Aktivní podíl a spoluúčast na tvorbě a formování koncepce poradenského systému ČR.
  3. Garance v nejasných či ve sporných případech v oblasti speciálního poradenství jak po stránce odborné tak formální.
  4. Iniciace a garance procesu realizace supervizní činnosti u začínajících pracovníků ve speciálním poradenství.