Přihláška ke členství

Co získáte členstvím v AP SPC?

  • Informace o dění a novinkách v oblasti speciální pedagogiky, poradenství a školství.
  • Přístup do soukromé facebookvé skupiny (Asociace pracovníků SPC).
  • Možnost účastnit se konferencí, schůzek a jednání, čímž můžete přispět k řešení aktuálních témat.
  • Možnost účatsnit se zdarma přednášek pořádaných AP SPC.

 

Přihláška je ve formátu PDF, viz odkaz níže. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email apspc@seznam.cz. Potřeba je také zaplatit členský příspěvek za daný kalendářní rok.

 

Členský příspěvek činí 200 Kč za kalendářní rok.

Členský příspěvek na daný kalendářní rok je možné zaplatit na účet asociace do 31.3. daného kalendářího roku (neplatí pro nové členy, kteří se přidají po tomto datu).

Účet AP SPC: 176020240/0300 ČSOB BRNO

 

Do zprávy pro příjemce prosím napište:

- jméno a příjmení

- SPC

- rok, za který platíte

Díky tomuto bude Vaše platba lépe dohledatelná. V budoucnu plánujeme přidělení variabilního symbolu pro každého člena.

 

Jsme rádi za Váš zájem o činnost AP SPC a těšíme se na další spolupráci.