Prohlášení o přístupnosti

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web, WCAG 1.0 a pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy).

Nadpisy

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče.

Klávesové zkratky (accesskeys)

[Alt + 0] ... prohlášení o přístupnosti
[Alt + 1] ... úvodní stránka
[Alt + 3] ... skok na obsah (přeskočit navigaci)
[Alt + 4] ... mapa webu

Standardy a struktura webu

Kód webu je vytvořen značkovacím jazykem XHTML 1.0 Strict. Vizuální část je důsledně oddělena od obsahu pomocí CSS (kaskádových stylů).

Používání kaskádových stylů lze vypnout a opět zapnout - tato funkce vyžaduje povolený zápis cookies ve vašem prohlížeči.