Vítejte na stránkách Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center (AP SPC)

Speciálně pedagogická centra (SPC)

jsou poradenská zařízení, která poskytují služby klientům se zdravotním postižením:

  • kombinovanými vadami
  • mentálním postižením
  • poruchou autistického spektra
  • vadou řeči
  • tělesným postižením
  • vadou sluchu
  • vadou zraku

V mapce vidíte rozložení SPC v České republice.

Spolek je zřízen za účelem podpory zájmů pracovníků speciálně pedagogických center (SPC), ochrany profesních zájmů těchto pracovníků, provádění osvětové činnosti s cílem zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti SPC.

AP SPC zastupuje zájmy svých členů, odborných pracovníků SPC. Úzce spolupracuje s NÚV, ApPPP, Asociací SVP, MŠMT. Podílí se na tvorbě a připomínkování odborných podkladů, vyhlášek. Pořádá pravidelná pracovní jednání, setkání svých členů (celostátní, krajská, odborných sekcí/dle druhu zdravotního postižení).