Vítejte na stránkách Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center (AP SPC)

Vítejte na stránkách Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center (AP SPC)

 

 

 

 

 

 

 


 

Upozornění: Pro dotazy zřízena od 24.10.2019 nová mailová adresa: apspc@seznam.cz.

V případě zájmu o provedení jakékoliv změny kontaktujte správce web. stránek: milos.majer@seznam.cz

Nová adresa AP SPC:    AP SPC,z.s.

                                          Mgr. Zuzana Žampachová

                                          Pod Horkou  463/16, Bystrc

                           635 00  Brno

                                         zampachova@autistickaskola.cz 

IČO - 265 83 895

Speciálně pedagogická centra (SPC)

jsou poradenská zařízení, která poskytují služby klientům se zdravotním postižením:

 

* kombinovanými vadami

* mentálním postižením

* poruchou autistického spektra

* vadou řeči

* tělesným postižením

* vadou sluchu

* vadou zraku

 

V mapce vidíte rozložení SPC v České republice.

Spolek je zřízen za účelem podpory zájmů pracovníků speciálně pedagogických center (SPC), ochrany profesních zájmů těchto pracovníků, provádění osvětové činnosti s cílem zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti SPC.

AP SPC zastupuje zájmy svých členů, odborných pracovníků SPC. Úzce spolupracuje s NÚV, ApPPP, Asociací SVP, MŠMT. Podílí se na tvorbě a připomínkování odborných podkladů, vyhlášek. Pořádá pravidelná pracovní jednání, setkání svých členů (celostátní, krajská, odborných sekcí/dle druhu zdravotního postižení).