Karlovarský kraj

Mentálně postižení

SPC Karlovy Vary
Vančurova 83
36017
Karlovy Vary
353 549 172
739 322 351

Odloučená pracoviště:

E- mailové adresy mají místo mezery dolní podtržítko.

1. K.H.Máchy1267, 356 01 Sokolov, spc_sokolov@volny.cz

2. Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně, spc_marianskelazne@volny.cz

3. Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně - Hamrníky

4. Hradební 17, 350 02 Cheb, spc_cheb@volny.cz


Telefon:

1. pro klienty s mentálním postižením: 353 549 172, 739 322 351, 352 625 262, 603 483 960, 739 322 450, 739 322 352

2. pro klienty s TP, KV, VŘ, PAS : 353 561 766, 608 867 999

Vady řeči

SPC Karlovy Vary
Mozartova 7
360 20
Karlovy Vary
775 891 113
351 161 312

SPC zřízeno městem od září 2011 při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení.