Aktuality

Jednání vedení AP SPC

Dne 3.4.2024 se sešli členové výboru a stínového výboru v Autistické škole v Brně.
Proběhla diskuze k organizaci AP SPC a předání agend - novou administrátorkou webu AP SPC se stává Mgr. Anna Stýblová, novou hospodářkou se stává Mgr. Petra Jemelková. Dále byly diskutovány závěry kulatých stolů, kterých se účastnili členové výboru AP SPC a stav připomínkování dokumentů.
K jednání se také online připojila Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, školských poradenských zařízení a primární prevence, MŠMT, se kterou byly projednávány aktuální otázky školského poradenství.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem udělíte Petře Mazancové, předsedkyni Učitelské platformy, z. s. svůj souhlas s předáním informací, které uvedete ve formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Odkaz na petici zde.


Vážené kolegyně a kolegové,

v příloze zasíláme vyjádření APSPC k Metodické informaci o diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů v ŠPZ. Vzhledem k tomu, že zmíněná metodická informace bude součástí diskuse na on line poradě vedoucích a ředitelů ŠPZ 21.6., považujeme za důležité vám vyjádření zaslat, abyste měli informaci o obsahu vyjádření a návrhu dalšího postupu při aktualizaci této metodické informace.

Za výkonný výbor

Petr Petráš, předseda APSPC

Zuzana Žampachová, místopředsedkyně APSPC