Aktuality

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH  CENTER
Brno, Pod Horkou 463/16, PSČ 635 00
Pozvánka na
odbornou konferenci
k projektu „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“
a volební sněm AP SPC
 
Termín: 23.-24.10.2019
Místo: Pedagogická fakulta UP Olomouc
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
kromě přání klidného prožití zasloužených prázdnin přicházíme s informací o chystané konferenci projektu APIV (realizovaném Ústavem speciálně pedagogických studií v PdF UP) a Asociací speciálně pedagogických center ČR.
Protože je nutné zajistit pro Vás ubytování, prosíme o Vaši rychlou reakci. Po kliknutí na přihlašovací odkaz se dostanete k základním informacím a k vlastní přihlášce.
Přihlaste se prosím do 30.6.2019.
Jsme si vědomi, že se jedná o termín krátký, ale je nezbytné jeho dodržení a to z výše uvedených důvodu.
 
Těším se na setkání s Vámi
 
PaedDr. Petr Petráš
předseda APSPC
odkaz pro přihlášení: https://forms.gle/uvHD7v2cFdDoCxQh8

Informační a poradenské centrum ZU v Plzni Vás srdečně zve na konferenci DOBRÁ PRAXE, která se koná ve dnech 17. a 18.10.2018 v plzeňské Techmania Science Center. Konference si klade za cíl poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností v oblasti podpory ve vzdělávání osob se specifickými potřebami a jejich uplatnitelnosti na trhu práce (viz pozvánka v příloze).

Workshop, konající se 23.5.2018 bude zaměřený na vhodné formy podpory dětí, které prošly traumatickou zkušeností. Je určený pro poradenské pracovníky ze škol a školských poradenských zařízení i učitele se zájmem o toto téma a vysokoškolské pedagogy připravující poradenské pracovníky. Bude  zaměřený především na prostředí školy - jak vhodně přistupovat ke vzdělávání těchto dětí a k podpoře jejich začlenění v kolektivu.  Lektorovat  ho bude Lars Halaas Lyster, více o lektorovi v pozvánce.