Aktuality

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás oslovit touto žádostí jako zástupce státu, kteří jsou zodpovědni za bezpečnostní opatření v oblasti školství v souvislosti s řešením epidemie Covid 19.

Konkrétně se nám jedná o to, aby při plánovaném vybavení škol respirátory nebylo zapomenuto na školská poradenská zařízení - Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogická centra. 

Děkujeme za posouzení našeho požadavku,

Mgr. Soňa Baldrmannová, předsedkyně ApPPP

PaedDr. Petr Petráš, předseda APSPC

Informační a poradenské centrum ZU v Plzni Vás srdečně zve na konferenci DOBRÁ PRAXE, která se koná ve dnech 17. a 18.10.2018 v plzeňské Techmania Science Center. Konference si klade za cíl poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností v oblasti podpory ve vzdělávání osob se specifickými potřebami a jejich uplatnitelnosti na trhu práce (viz pozvánka v příloze).