Aktuality

V příloze k nahlédnutí navrhovaná novela Vyhlášky č.27/2016, odůvodnění nezbytnosti změn a připomínky zástupců APSPC, ČOSIV a UPOL. 

Dne 21.9.2017 se konala celostátní konference APSPC v Praze (viz zápis v příloze)

EDA pořádá 7.11.2017 seminář věnovaný sdílení poznatků a zkušeností ze zahraničních konferencí a stáží, se zaměřením na péči o děti se zdravotním znevýhodněním a podporu jejich rodin. Vedle poradkyň z EDY vystoupí s příspěvkem ještě zlínské EDUCO a s příspěvkem ze stáže v norském Institute of applied behavior analysis středisko Na Sioně z Kutné Hory. 

Dne 21.9.2017 se koná celorepublikový sněm APSPC ve spolupráci s PF UK v Praze, M. Rettigové 4. Viz příloha

Během měsíců únor - březen proběhl přes krajské mluvčí naší asociace sběr dat se zaměřením na aktuální personální stav v SPC s podrobným vyhodnocením. Podrobnosti v příloze. Tento materiál byl dán 3.4.2017 k dispozici zástupcům MŠMT i NÚV.