Aktuality

Workshop, konající se 23.5.2018 bude zaměřený na vhodné formy podpory dětí, které prošly traumatickou zkušeností. Je určený pro poradenské pracovníky ze škol a školských poradenských zařízení i učitele se zájmem o toto téma a vysokoškolské pedagogy připravující poradenské pracovníky. Bude  zaměřený především na prostředí školy - jak vhodně přistupovat ke vzdělávání těchto dětí a k podpoře jejich začlenění v kolektivu.  Lektorovat  ho bude Lars Halaas Lyster, více o lektorovi v pozvánce.

V příloze k nahlédnutí navrhovaná novela Vyhlášky č.27/2016, odůvodnění nezbytnosti změn a připomínky zástupců APSPC, ČOSIV a UPOL. 

Dne 21.9.2017 se konala celostátní konference APSPC v Praze (viz zápis v příloze)

EDA pořádá 7.11.2017 seminář věnovaný sdílení poznatků a zkušeností ze zahraničních konferencí a stáží, se zaměřením na péči o děti se zdravotním znevýhodněním a podporu jejich rodin. Vedle poradkyň z EDY vystoupí s příspěvkem ještě zlínské EDUCO a s příspěvkem ze stáže v norském Institute of applied behavior analysis středisko Na Sioně z Kutné Hory.