Aktuality

Informační a poradenské centrum ZU v Plzni Vás srdečně zve na konferenci DOBRÁ PRAXE, která se koná ve dnech 17. a 18.10.2018 v plzeňské Techmania Science Center. Konference si klade za cíl poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností v oblasti podpory ve vzdělávání osob se specifickými potřebami a jejich uplatnitelnosti na trhu práce (viz pozvánka v příloze).

Workshop, konající se 23.5.2018 bude zaměřený na vhodné formy podpory dětí, které prošly traumatickou zkušeností. Je určený pro poradenské pracovníky ze škol a školských poradenských zařízení i učitele se zájmem o toto téma a vysokoškolské pedagogy připravující poradenské pracovníky. Bude  zaměřený především na prostředí školy - jak vhodně přistupovat ke vzdělávání těchto dětí a k podpoře jejich začlenění v kolektivu.  Lektorovat  ho bude Lars Halaas Lyster, více o lektorovi v pozvánce.

V příloze k nahlédnutí navrhovaná novela Vyhlášky č.27/2016, odůvodnění nezbytnosti změn a připomínky zástupců APSPC, ČOSIV a UPOL.