Aktuality

Dne 21.9.2017 se konala celostátní konference APSPC v Praze (viz zápis v příloze)

EDA pořádá 7.11.2017 seminář věnovaný sdílení poznatků a zkušeností ze zahraničních konferencí a stáží, se zaměřením na péči o děti se zdravotním znevýhodněním a podporu jejich rodin. Vedle poradkyň z EDY vystoupí s příspěvkem ještě zlínské EDUCO a s příspěvkem ze stáže v norském Institute of applied behavior analysis středisko Na Sioně z Kutné Hory. 

Dne 21.9.2017 se koná celorepublikový sněm APSPC ve spolupráci s PF UK v Praze, M. Rettigové 4. Viz příloha

Během měsíců únor - březen proběhl přes krajské mluvčí naší asociace sběr dat se zaměřením na aktuální personální stav v SPC s podrobným vyhodnocením. Podrobnosti v příloze. Tento materiál byl dán 3.4.2017 k dispozici zástupcům MŠMT i NÚV.

Dne 15.11.2016 proběhlo v Praze setkání zástupců SPC pro ZP. Viz zápis z jednání.