Seminář Raná péče: vzájemná inspirace 2017

EDA pořádá 7.11.2017 seminář věnovaný sdílení poznatků a zkušeností ze zahraničních konferencí a stáží, se zaměřením na péči o děti se zdravotním znevýhodněním a podporu jejich rodin. Vedle poradkyň z EDY vystoupí s příspěvkem ještě zlínské EDUCO a s příspěvkem ze stáže v norském Institute of applied behavior analysis středisko Na Sioně z Kutné Hory.