Aktuality

Asociace pracovníků SPC uspořádala 15.12.2022  k problematice parametrizace asistentů pedagoga tiskovou konferenci ve Františkánském klášteře v Praze. Kromě medializace v televizi a rozhlase, vyšla tisková zpráva na Seznamu a článek pana redaktora Švancary v Učitelských novinách (2/2023) - viz příloha. Stanovisko asociace bylo zasláno také přes datovou schránku k rukám pana ministra Balaše.