Reakce APSPC k pozměňovacímu návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

Vážený pane premiére,

dovoluji si Vám zaslat reakci Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC), kterou vyvolal pozměňovací návrh poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL), Petra Gazdíka (STAN), Renáty Zajíčkové (ODS), Pavla Klímy (TOP 09) a Jakuba Michálka (Piráti) k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona (Sněmovní tisk č. 289) ze dne 23. 2. 2023.

V tomto znění pozměňovacího návrhu je terminologicky nahrazena skupina pedagogických pracovníků skupinou učitelé, což má zásadní dopad do již systémově poddimenzovaného školního a školského poradenství.

Tento návrh také jasně vyvyšuje a zvýhodňuje pedagogy-učitele a znevažuje práci ostatních pedagogických profesí, což vnímáme jako dehonestující a diskriminační.

Protože naše asociace s tímto návrhem zásadně nesouhlasí a svým prohlášením navazuje na stanovisko Asociace pracovníků pedagogicko psychologických poraden, které plně  podporujeme, zasíláme v příloze i její vyjádření.

Proti návrhu vystoupily kromě již zmíněných asociací následující organizace: Pedagogická komora, z. s.,Unie školských asociací CZESHA, školské odbory (ČMOS PŠ), Asociace speciálních pedagogů, Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace školní psychologie a Asociace vychovatelů školských zařízení. Negativně se k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřila do médií rovněž předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a prezident Asociace ředitelů ZŠ.

 

Toto naše stanovisko jsme zaslali všem poslancům parlamentu ČR, včetně pana ministra školství.

 

Věříme, že při rozhodování dobře zvážíte všechny podané argumenty a podpoříte naše oprávněné zájmy.

 

S úctou

 

PaedDr. Petr Petráš

Předseda APSPC

e-mail: petras.sokol@seznam.cz

tel. 777121369