"Vliv traumatu na chování a sociální interakce dětí ve škole"

Workshop, konající se 23.5.2018 bude zaměřený na vhodné formy podpory dětí, které prošly traumatickou zkušeností. Je určený pro poradenské pracovníky ze škol a školských poradenských zařízení i učitele se zájmem o toto téma a vysokoškolské pedagogy připravující poradenské pracovníky. Bude  zaměřený především na prostředí školy - jak vhodně přistupovat ke vzdělávání těchto dětí a k podpoře jejich začlenění v kolektivu.  Lektorovat  ho bude Lars Halaas Lyster, více o lektorovi v pozvánce.