Tiskové prohlášení AP SPC k novele Vyhlášky č.27/2016