Konference v Olomouci, Praze

V příloze

máte k dispozici pozvánky s programem na konferenci v Olomouci (16. - 17.3.2015), Praze (23. - 24.3.2015).