Setkání APSPC pro MP s ministryní Mgr. K. Valachovou Ph.D. dne 21. 1. 2016

Zápis v příloze

Fotodokumentace umístěna viz- informace - fotogalerie