Stanoviska AP SPC k Draftu

V přílohách

jsou k dispozici následující materiály: průvodní dopis předsedkyně Pavlíny Baslerové, Draft (verze z 19.10.2012) s připomínkami členů AP SPC, příloha č. 2 (stanovisko SPC Štíbrova Praha), příloha č. 3 (stanovisko ředitele ZŠ pro sluchově postižené v Liberci M. Janečka).