Stanovisko MŠMT k dotazům AP SPC ("rediagnostika")

V příloze

jsou odpovědi Odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy 22 MŠMT na dotazy AP SPC. Stanovisko bude zveřejněno i na webových stránkách MŠMT.