Výukový program pro klienty se sluchovým postižením

V příloze se dozvíte více o multimediálním instrumentálním programu v oblasti prevence úrazů pro žáky se sluchovým postižením. Na uvedených web. stránkách projektu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je program na vyžádání zdarma k dispozici.