Zápis ze setkání SPC pro MP Morava

13.11.2012

proběhlo v Opavě setkání psychopedické sekce. V příloze je k dispozici zápis z jednání.