Etický kodex poradenských pracovníků v spc

Smyslem kodexu je vymezit etická pravidla pro poradenské pracovníky v SPC. Etický kodex byl projednán a schválen na celostátním sněmu Asociace pracovníků SPC v Brně dne 18.1.2006.