Seminář "Právní minimum pracovníků SPC" dne 13. 4. 2016. Zápis viz příloha

Dne 13. 4. 2016 proběhl seminář určený pracovníkům SPC, kde na otázky členů AP SPC odpovídala PhDr. Jana Zapletalová. Problematika se týkala především výkladů Vyhlášky č.27/2016 Sb. a §16, ŠZ.