Zápis z pracovního jednání AP SPC Olomouckého kraje