Placení členských příspěvků

Na sněmu v Brně 14.ledna 2010 bylo odsouhlaseno navýšení členského příspěvku na 200,- Kč. Členský příspěvek na daný kalendářní rok je nadále možné platit na pracovních jednáních, případně posílat složenkou či převodem ze svého účtu na účet asociace: 176020240/0300 ČSOB BRNO. Do zprávy pro příjemce napište, prosím, své jméno, příjmení, SPC, sekci a rok, za který platíte. Vaše platba bude lépe dohledatelná. Navíc usnadníme práci jednatelce asociace :-).