Placení členských příspěvků

Členský příspěvek činí 200 Kč za kalendářní rok.

Členský příspěvek na daný kalendářní rok je možné zaplatit na účet asociace do 31.3. daného kalendářího roku (neplatí pro nové členy, kteří se přidají po tomto datu).

Účet AP SPC: 176020240/0300 ČSOB BRNO

Do zprávy pro příjemce prosím napište:

- jméno a příjemní

- SPC

- rok, za který platíte

Díky tomuto bude Vaše platba lépe dohledatelná. V budoucnu plánujeme přidělení variabilního symbolu pro každého člena.

 

V případě, že máte zájem stát se členem AP SPC a budete platit členský příspěvek poprvé, prosím zašlene také přihlášku (viz pokyny v záložce "přihláška").